Menu

„Szederinda Varázskamra” – tehetséggondozó műhely

  • Írta: Pálfi Lászlóné

szederindavarazs004Ettől a tanévtől komplex tehetségfejlesztő programot működtetünk, egyszerre fejlesztjük a gyermek személyiségét és képességeit, valamint erős és gyenge oldalát. Minden esetben a gyermek pozitívumait, erősségeit emeljük ki.
A műhelytevékenységeket óvodásaink motivációjából, kreativitásából, kivételes képességeiből vezetjük le. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermek jól érezze magát a tevékenységben. Differenciált fejlesztő csoport - nevelés keretében tehetségígéretek gondozása óvodánkban tehetséggondozó programok alapján – 5 éves kortól, iskolába készülő gyermekek számára, magyar népi hagyományokra épülő, s a kiemelt művészeti területet gazdagító tehetséggondozás: „Szederinda varázskamra" népi kismesterségek kézműves műhelyben.
Interperszonális típusú, térbeli - vizuális típusú, képzőművészeti műhely. A gyermek érdeklődése, motiváltsága elmélyültsége a magyar népi kismesterségek (nemezelés, bőrmunkák, szövés-fonás, mézeskalácsosság, csuhézás, fazekasság, textilfestő, stb.) tevékenységek iránt.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Advent – magyar népszokások, jeles napok

  • Írta: Pálfi Lászlóné

advent001Az adventi készülődés során szülők és óvodai dolgozók gyermekekkel éljük át a karácsony előtti várakozás örömét és az ünnep igazi tartalmát. Óvodánkban figyelünk arra, hogy óvodás gyermekeinknek sokat jelentsen a várakozás szépsége és feszültsége, a készülődés öröme, mivel ez annyi örömet rejt magában, mint maga az ünnep, sőt e nélkül az ünnep is elvesztené igazi szépségét.
Feldíszítjük az óvodát, gyertyát öntünk, mézeskalács sütünk, adventi koszorút és naptárat készítünk.
Örvendezve vártuk a jóságos Mikulást, akit versmondással és dallal köszöntöttek az izgatott gyerkőcök. Luca-napján pedig búzát vetettünk szerencsénk megtartására. „Karácsony-váró" ünnepre készülve régi népi sávolyi hagyományt, a Luca napi kotyolást játszottunk el Templomunkban, a már rendhagyó, évről-évre megtartott adventi templomi koncertünkön. Mézeskalácsot sütöttünk a kedves vendégeknek, és a téli koncertet adó Sávolyi Dalkör lelkes tagjainak. A várakozás szépsége és feszültsége, a készülődés öröme annyi örömet rejt magában, főként, ha a gyermek együtt készítheti apró meglepetéseit szüleivel. Közösen barkácsoltunk adventi díszeket a lelkes és ügyes kezű anyukákkal. Első alkalommal vettünk részt a Marcali Mesevarázs napokon, ahol óvónénijeink a Vándorló róka mesét játszották el a kíváncsi gyerekeknek, másnap a mi nagycsoportosaink élvezhették a varázslatos előadásokat, csodás bábokat. A karácsony beteljesedésének önfeledt pillanatait óvodásaink családjuk, szeretteik körében otthon élhetik át, ahol az ajándéknak sem csupán önmagáért örülnek, hanem mert érzik, tudják: szüleik szeretik őket, gondoskodnak róluk, akiknek mindennél fontosabbak.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

Összes kép a Galériában)

„Szedervirágos pillanatok” – óvodai nyílt nap

  • Írta: Pálfi Lászlóné

szederviragospillanatok003Óvodai életünkben a tervszerű, célzatos nevelői munka mellett törekszünk az óvoda és a családi nevelés összhangjának megteremtésére. Az óvodánkban dolgozó felnőttek /óvodapedagógusok és dajkák/ a családdal együtt, a családi nevelést kiegészítve segítik a gyermekek fejlődését.
A családok és az óvoda között egyenrangú a kapcsolat. Tudjuk, hogy a szülő tud legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban gyermeke igényeit, szükségleteit, mi pedig a gyermekek hatékony fejlesztését szaktudásunkkal, korosztályi tapasztalatokkal segítjük. A szülőket együttműködő partnernek tekintjük a nevelésben, fontosnak tartjuk, hogy ismerjék nevelői felfogásunkat, programunk céljait, feladatait, tartalmát.
2013. november 21-22-én a szülők bepillanthattak óvodánk életébe, gyermekeik mindennapjaiba. Részesei lehettek ezeken a napokon a „Szedervirágos pillanatainknak", amiket játékkal, meséléssel, énekelgetéssel, rajzolással, festéssel, barkácsolgatással és egy kis testmozgással tarkítunk napjaink során. Ezt a közös meghitt „Szedervirágos pillanatot" egy kis ajándékkal kedveskedve köszönte meg óvodásunk az édesanyjának.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Őszi évszaki koncert – művészeti jeles nap

  • Írta: Pálfi Lászlóné

oszi koncert004A gyermekek jussanak minél több olyan zenei élményhez, amely megalapozhatja zenei anyanyelvüket. A zene befogadásának lehetőségei – az élő előadás, az emberi hang és hangszeres játék, az igényes zenei kultúra átadása – fejlesszék a gyermekek művészi fogékonyságát. Az évszaki hangversenyeken élő előadásban hallgatnak a gyermekek hangszeres és énekes zeneműveket.
Ősszel az általános iskola néptáncosait kértük meg, hogy vidám hangulatú énekes, zenés, táncos műsorukkal őszi szüreti hangulatot varázsoljanak óvodánkba. Fokozva a jókedvet a szülőket, ovisokat és az óvónéniket invitálták meg egy kis közös táncra, melyből fergeteges hangulatú táncház kerekedett.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Őszi erdei kirándulás

  • Írta: Pálfi Lászlóné

erdei004Szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt, ehhez a Kis-Balaton és a települést körbeölelő, festői természet nyújtanak megfelelő hátteret. A környező erdőkben madarak és vadállatok után leselkedhetnek. A környezet megszerettetése közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér és síkbeli szemléletének alakítása. A gyermekek elemi ismerete alakuljon ki önmagukról és közvetlen környezetükről. Összehasonlíthatják évszakonként a környezeti változásokat.
Idei őszi erdei kirándulásunkon szép, napos idő volt, kellemes volt barangolni, sétálni, gyűjtögetni. Magunkba szippanthattuk a friss erdei illatokat, hallgathattuk a madarak énekét –már aki nem kiabálta túl-. Állatnyomokat, gombákat próbáltunk beazonosítani, fákat öleltünk körbe, hogy összemérjük.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Állatok világnapja

  • Írta: Pálfi Lászlóné

allat003Szűkebb és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt, ehhez a Kis-Balaton és a települést körbeölelő, festői természet nyújtanak megfelelő hátteret. Fontosnak tartjuk a ház körül élő állatok jobb megismerését élmények és tapasztalások során, valamint kedvenc állataik gondozását megismerjék, fontosnak tartsák, felelősséggel legyenek irántuk. A közeli folyónál és tónál ritka és védett madarakat ismerhetnek meg. A környező erdőkben madarak és vadállatok után leselkedhetnek.
Az idén az állatok világnapja alkalmából a szőcsénypuszati vadasparkba látogattunk el a nagycsoportos gyerekekkel. Az erdei állatokat igazán közelről szemlélhettük meg, egészen a kerítésig merészkedett némelyik. Még megkésett szarvasbőgést is hallhattunk. A kis-Balaton mellett, az árok parton érdekes és szebbnél szebb madarakban gyönyörködhetünk sétánk során: kócsagot, darut, vadkacsákat. Gyöngyi néniéknél a háziállatokat lehetett megsimogatni, megetetni őket.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Magyar népmese napja –jeles nap

  • Írta: Pálfi Lászlóné

nepmese006„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli kincseket!" A népmese napja szeptember 30., Benedek Elek születésnapja tiszteletére. Az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé. Fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása.
Óvodánkban ezen a jeles napon nagycsoportosaink ünneplőbe öltözve kápráztattak el a mese varázsával és világával bennünket. A vándorló rókával együtt lehettünk részesei a régi népi világnak, és megtudhattuk Fondor Tódortól, hogyan lakott jól az ízletes pecsenyékkel, húsokkal, miként csapta be szegény falusiakat. A kisebbek ámulva és bámulva figyelték mi fog történni, és szurkoltak lelkesen.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Mihály-napi vásár -népszokás jeles napja

  • Írta: Pálfi Lászlóné

kozmeg001A hagyományőrzés, a népszokások felelevenítése és a környezet tevékeny megszerettetése szorosan összekapcsolódik. Sétáink során gyűjtjük a természet kincseit, lehullott színes faleveleket, fakérget, makkot, gesztenyét, amikből fúrunk-faragunk, barkácsolunk érdekes díszeket, ajándékokat. Közben jókedvűen énekelgetünk, mondókázgatunk, verselgetünk, népi játékokat játszunk. Kiemelt feladatunk a néphagyományaink átörökítése, ápolása: évről évre megrendezzük a Mihály napi vásárunkat, ahol az ovisok által készített kézműves alkotásokat, „vásárfiát" áruljuk a szülőknek, vendégeknek gyümölcsökért. A kisbíró kihirdeti a vásár kezdetét, az ovisok népi rigmusokkal, kikiáltókkal csalogatják a vásározókat, árulják a portékákat, nehogy valaki üres kosárral menjen haza a vásárból. A fizetőeszköz ízletes, édes, érett gyümölcs, amiből tudunk tartalékolni későbbre is, így sokáig van vitaminforrása ovisainknak.
Sajnos az idei vásárunkat elmosta az eső, így a rossz idő miatt a csoportszobát rendeztük be színtérnek. Szép számmal érkeztek a vendégek, a vásári kofák kedve sem lankadt a borongós idő miatt. Minden árunk elkelt, sok gyümölcsöt gyűjtöttünk be, így mindenki kosara megtelt valamivel.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(összes kép a Galériában)

Őszi Óvoda Galéria –óvodai jeles nap

  • Írta: Pálfi Lászlóné

osziovodagaleria001A művészeti tevékenységekhez tapadjanak rácsodálkozási élmények, s ezáltal erősödjön a gyermekekben az élmény - befogadó képesség. Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének. Az ovi-galéria programja adjon mindennapi lehetőséget a műalkotásokkal való találkozáshoz, amely művészeti élményben részesíti mind a gyermeket, mind a szülőket. A gyermek élmény, fantázia, forma és szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítása. Óvoda Galériánkban évszakonként 2 kiállítást rendezünk, ahol népi iparművész, kézműves, falunkbeli műveiből és óvodás gyermekeink évszaki alkotásaiból rendezünk tárlatot.
Őszi Óvoda Galériánkban Lukács Károly felajánlásával egy nemesdédi kedves néni népi kosarait, szőtteseit mutattuk be az érdeklődőknek. Évszakbúcsúztatóként az ügyes lurkó kezek munkáiban gyönyörködhettek a szülők, nagyszülők, látogatók.

Kócza Mónika tagóvoda vezető

(az összes kép a Galériában)