Menu

Néhány gondolatvillám, ami az Ókorban született, de a mai napig érvényes

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Kószi Hippokratész, (Kr. e. 460 – Kr. e. 377 körül) ókori görög orvos, a kószi orvosi iskola vezetője, természettudományos író, antropológus. Az orvostudomány megalapítójának tartják, az ókorban egyenesen Aszklépiosztól, a gyógyítás istenétől származtatták.
Az orvosi etika meghatározó dokumentuma az ő nevét viselő hippokratészi eskü, amely valószínűleg a Hippokratészt megelőző időszakból (i.e.VI. századból) származik. Ez az ókori Görögországban keletkezett orvosi eskü, amelynek emelkedett szelleme a mai orvosi esküket is áthatja, az orvosi etika máig ható hivatkozási alapja. Gyakran hivat-koznak rá mint a primum nil nocere (Soha ne árts!) elvre.
Ebből egy részlet:

„Esküszöm a gyógyító Apollonra, Aszklépioszra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul hívok, hogy minden erőmmel és tehetségemmel megtartom következő kötelességeimet: Tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy fogom tisztelni, mint szüleimet, és vagyonomat megosztom vele, s ha rászorul, tartozásomat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, oktatom őket ebben a tudományban, ha erre szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra és mesterem fiaira, és azokra, akik az orvosi esküt leteszik, másra azonban nem. - Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom megszabni a betegek életmódját az ő javukra, és mindent elhárítok, ami ártana nekik...."

A mai tartalmáról szól az Egészségügy Pápai Tanácsának Az egészségügyi személyzet Chartája.
Ebből is néhány rövid részlet:
„...Az egészségügyben dolgozók tevékenysége az élet nagyon értékes szolgálata. Mélységesen emberi és keresztény, nem pusztán technikai tevékenységet, hanem felebarátunk iránti odaadással és szeretetből vállalt és megvalósított elkötelezettséget jelent. A .,keresztény tanúségtétel" egyik formája. Foglalkozásuk követeli tőlük, hogy őrizzék és szolgálják az életet....
...Az élet az ember elsődleges és alapvető java. Az élet szeretete ezért mindenekelőtt a testi élet védelmében kifejtett, valóban emberi tevékenységet jelent....
...Az egészségügyben kifejtett tevékenység személyek közötti, különleges típusú kapcsolaton alapul. Ez „bizalom és lelkiismeret találkozása". Azoknak a „bizalma", akik betegek és szenvednek és ezért szükséget szenvednek, akik rábízzák magukat másvalaki ,lelkiismeretességére", aki segíthet rajtuk szükségükben és aki segítségükre jön, hogy gondoskodjon róluk és gyógyítsa őket....
...Ez a magatartás szeretetet kíván: rendelkezésre állást, figyelmet, megértést, részvétet, jóindulatot, türelmet, párbeszédet. A „tudományos és szakmai képzettség" nem elegendő a minden egyes beteg konkrét helyzetével való bensőséges együttérzés" az, amire szükség van...."
Én ehhez semmiféle kommentárt nem kívánok fűzni.

Sávoly, 2020.08.13.

Schuller Tibor

Nagy meleggel és sok-sok programmal vártuk a gyerekeket

  • Írta: Pálfi Lászlóné

gyereknapi28A szombat délután is kánikulát hozott, így a párakapu nagyon jó szolgálatot tett a gyereknapon. Sok programlehetőséggel vártuk a gyerekeket ezen a délutánon. Sokféle fa gyerekjátékkal játszhattak a gyerekek, vezethettek gokártot, ugrálhattak és csúszhattak a légvárakon, célozhattak a darts foci labdáival. Lovagolhattak, motorozhattak, megismerkedhettek egy tűzoltóautó felszerelésével, kipróbálhatták a fecskendő használatát. Hintón körbejárhatták Sávolyt. A lufihajtogató bohóctól kérhettek bármilyen lufiállatot. Választhattak csillámtetkót, arcfestést, vattacukrot és pattogatott kukoricát. Minden gyerek kapott egy hotdogot és egy hideg italt. A nap zárásaként az Osztováta Együttes koncertjét hallgattuk meg.

Külön köszönet a segítségért és a felajánlott munkáért Kovács Alexandrának és Martinának és családjuknak, ők hozták a pacikat a lovagláshoz. Köszönet Papp Gábornak, aki a hintót hozta és körbevitte az utasokat Sávolyon. Köszönjük Vida Imrének és barátainak, hogy megmutatták a motorozás szépségeit a vállalkozókedvű gyerekeknek és felnőtteknek is. Köszönjük a Szőkedencsi PTE tagjainak, hogy elhozták a tűzoltóautót és bemutatták a működését. Köszönet Németh Endrének, Csákány község polgármesterének a padokért. Köszönjük Sávoly Község Önkormányzatának, hogy finanszírozta a rendezvényt. Köszönet a Könyvtári Szolgáltató Rendszer Marcali központjának, hogy segítette a koncert megrendezését. Köszönet Vidáné Zana Edit alpolgármester asszonynak, aki megszervezte és levezényelte a napot! Mindenkinek köszönjük, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy egy kellemes, szórakoztató délutánt tölthessenek el a gyerekek együtt.

Szerda délután is jól érezték magukat a gyerekek

  • Írta: Pálfi Lászlóné

aug5keretA délutáni hosszú nyitvatartás ideje alatt ismét jól telt az idő a könyvtárban.

Először képkeretek készültek kagylós diszítéssel.

Azután a gyerekek csocsóztak, beszélgettek, fociztak, színeztek. Mindenki szuperül érezte magát.

Annak külön örülök, hogy minden gyerek elolvasta a múlthéten kikölcsönzött könyvet és újra vitt is olvasni valót.

Összefogás Zsoltiért!

  • Írta: Pálfi Lászlóné

116790940 1180549238968130 6257276146623433171 nEgy csodálatos estet töltöttünk együtt július 31-én Zsoltiért.

Az, hogy ez így sikerült, elmondhatatlanul boldoggá tett. Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen eredménnyel zárul az est, amikor azon töprengtem, hogyan tudnék segíteni. Az ötlettől a megvalósulásig pár óra telt el.

Kitaláltam, felhívtam Gazda Tamást, hogy vállalná-e? Természetesen azonnal igent mondott. Utána elmentem Kollár Zsoltiékhoz, hogy megkérdezzem, beleegyezik-e.  Mindezek után felhívtam a polgármester urat is, és a képviselő-testülettel együtt ő is támogatta és segítette az ötlet megvalósulását. Ennyi volt. Azonnali támogatást kaptam minden irányból. Lebeszéltem a Sávolyi Dalkörrel, nagy örömmel fogadták a megkeresésemet. Ők is azonnali igennel, tettrekészen várták a nagy napot! Ezek után Pál Csaba Elvis hívott, hogy miért nem szóltam, naná, hogy jön segíteni! Határtalan erő és szeretet áradt mindenkiből!

Olyan ember is megkeresett, aki maga is rászoruló beteg, és olyan is, aki csak nagyon kevés jövedelemmel rendelkezik, mégis segítettek!

Mindig is úgy volt, hogy a jószándék, az együttérzés nem társadalmi hovatartozáshoz kötődik.

Réthey-Prikkel Miklós 100 ezer forinttal támogatta meg Zsolti gyógyulását.

Tóth Gábornak köszönhetően a tombola fődíj egy egyhetes, félpanziós szálláslehetőség két személy részére az ausztriai hotelében.

(Egy sávolyi lakos nyerte meg!)

Köszönet mindenkinek!

Gazda Tamásnak, a Sávolyi Dalkörnek, Pál Csaba Elvisnek! Mindenkinek, aki részt vett, aki adományozott és támogatta, aki tombola ajándékot hozott, vagy mulatott velünk! 

Nagyon jól sikerült este volt, mindenki kellett hozzá!

Tudom, hogy semmi nem ér fel egy emberi lábbal, de ennyi segítő ember együttes ereje igen!

Példátlan összefogásnak voltunk tanúi mind a támogatók, mind a résztvevők részéről!

Vidáné Zana Edit

Értesítés szúnyoggyérítésről

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. augusztus 12. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 13-14. közötti napokon, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Elkészült a temetői kiskapu

  • Írta: Pálfi Lászlóné

temetokapuÖrömmel értesítjük a lakosságot, hogy elkészült a parkoló felőli temetői kiskapu, amelyen most nincs lakat.

Sok éves probléma oldódott meg, hiszen az idős hozzátartozókat közelebb tudják vinni autóval, nem gyalog kell a parkolóból bemenni.

Tisztelettel és nyomatékosan kérünk mindenkit, aki igénybeveszi a bejárási lehetőséget, hogy amikor elmennek, zárja be maga után a kaput.

Ne legyen tárva-nyitva.