Menu

A Nébih Zöld Számán jelenthetőek a méhpusztulási esetek

  • Írta: Pálfi Lászlóné

mg.tbb.mhet.a.kertbe-1280x640Hamarosan megkezdődik a napraforgó virágzása, amikor is a méhészek gyakran tapasztalják a méhcsaládok gyengülését, pusztulását. A méhelhullási esetek hatékony és szakszerű kivizsgálása érdekében az Agrárminisztérium kéri, hogy a méhészek haladéktalanul jelentsék az eseteket a Nébih Zöld Számán (06-80/263-244).
A növénytermesztés során elengedhetetlen az okszerű növényvédő szer használat és az előírásoknak megfelelő technológia alkalmazása. A szabályos felhasználás biztonságos és nem okozhat méhmérgezést. Ha azonban a növényvédő szer kijuttatás méhelhulláshoz vezet, azt a méhészeknek haladéktalanul jelenteniük kell az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóságok felé.
Az Agrárminisztérium tapasztalatai szerint az elmúlt években csupán a méhpusztulási esetek töredékéről tájékoztatták a hatóságokat. A szakszerű kivizsgálás érdekében a szakminisztérium kéri, hogy a méhelhullásokat a méhészek azonnal jelezzék.
A gyors bejelentés kiemelten fontos annak érdekében, hogy a szakemberek megtehessék a szükséges intézkedéseket. A helyszíni szemle és a mielőbbi laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis nagyobb
eséllyel tárható fel, mi okozta az állatok pusztulását. A bejelentési kötelezettséget törvény is előírja az állattartók részére, de az esetekről való értesülés egyfajta visszacsatolás is a hatóságok számára.
A vizsgálati eredmények hosszú távon hozzájárulnak ahhoz, hogy minden szükséges intézkedést megtehessenek a méhek védelme érdekében.
Ha valaki méhelhullást tapasztal,

hívja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Zöld Számát - 06-80/263-244!

A közlemény hivatalos elérhetősége:

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-nebih-zold-szaman-jelenthetoek-a-mehpusztulasi-esetek

Bill Drake Band koncert Sávolyon

  • Írta: Pálfi Lászlóné

"Ha az életed célja nem Isten céljaira van becsomagolva a világ számára, akkor hiányolni fogod az életed okát."

- Bill Drake

Tegnap 18:00-kor Sávolyon az Agroturisztikai Központ udvarán egy magával ragadó koncertet láthatott és hallhatott az, aki eljött az Amerikából érkező Bill Drake Band előadására.


"A misszió egyszerre feltűnő, mély és érzelmi, és bízom benne, hogy képes lesz felismerni a végtelen szenvedélyt, amelyből ezek születnek: szenvedély, amely megváltoztathatja az életet. Ezek a kihívás prófétai dalai; olyan cselekvési felszólítások, amelyek nem kívánatosan radikális, feltétel nélküli, engedelmes válaszokat kérnek; nagyon hasonlít arra, hogy mi történt mindazokkal, akik valaha szembesültek az élő, missziós Istennel."

- Bill Drake

Köszönjük az élményt!

A „Marótvölgyi Öblözet Rendezése” projekt zárórendezvénye

  • Írta: Pálfi Lászlóné

A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer évtizedek óta húzódó befejezésének végső állomását jelenti a projekt. Zsilipek, átereszek, szivárgók, töltések, híd épült és 2959 méter hosszan áthelyezték a Marótvölgyi csatorna nyomvonalát. Mind e mellett elkészült a 3070 méter hosszú Somogysámsoni övárok felújítása is. Az általános cél a fenntartható vízgazdálkodás feltételeinek javítása, a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. Az elkészült Marótvölgyi Déli Belvízrendszer átadásával teljessé vált a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszere. A projekt célja a belvizes területen a csapadékvíz és a szivárgó víz elvezetése, valamint a külvizek felfogása és gravitációs bevezetése a Marótvölgyi csatornába. Közvetett cél a térség turisztikai és gazdálkodási lehetőségeinek javítása. Hogy csak pár gondolatot emeljünk ki a Zs2 jelű zsilipnél megjelent vendégek köszöntőiből. Természetesen az is elhangzott, hogy a fenntartásra, a rendszeres tisztításra-karbantartásra is jusson, maradjon pénz. A köszöntők után a prominens vendégek átvágták a szalagot, ezzel a gyakorlatban is átadva a létesítményeket. A szalagátvágás után a megjelenteket a somogysámsoni Faluházban várták ünnepi fogadásra. A helyi óvodások műsora után sajtó beszélgetések, interjúk hangzottak el.

Meghívó koncertre!

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Bill Drake Band koncertre

2019. június 30-án, 18 órakor

az Agroturisztikai Központ udvarán!

Az előadás ingyenes!

(Rossz idő esetén a Színházteremben)

„A lelkiismeret tragédiája, hogy megkapja, de ne ossza meg
És ez a végső igazságtalanság hinni, de nem vigyázni "

Bill Drake poster-flyers-M