Menu

Önkormányzati Tájékoztató

  • Írta: Pálfi Lászlóné

A Kormány 484/2020 ( XI.10) számú rendelete értelmében kérünk mindenkit, hogy tartsák be a védelmi intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat.

Csak ha szükséges és elengedhetetlen, akkor menjenek el otthonról. Ilyen alkalmakkor mindenképpen viseljenek maszkot!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Marcaliban piac napokon a piactér területén, valamint a buszpályaudvaron és a buszmegállókban is kötelező a maszk viselése.

Kérünk mindenkit, hogy a központi és helyi intézkedéseket tartsa be, azok betartására másokat is figyelmeztessen.
Ha bárkinek bármilyen gondja felmerül, nyugodtan forduljon az önkormányzathoz.

Most legfontosabb feladatunk, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra!
Sávoly Község Önkormányzata

Könyv kéréseket házhoz is szállítok

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Értesítem a lakosságot, hogy a ma hajnalban érvénybelépő kormányrendelet alapján a könyvtárak is zárva vannak.

Belső munkák folyhatnak. Kérelmek alapján ajtót nyitok és kiadom amit kérnek. Ezen kívül a leadott kéréseket házhoz is szállítom. A 70/5590399-es, vagy a 900-064-es telefonon jelezzenek bátran!

Mindenkinek jó egészséget kívánok!

Vigyázzanak magukra!

Pálfi Lászlóné könyvtáros

 

Étkezési kérelem középiskolásoknak

  • Írta: Pálfi Lászlóné

November 11-től újra életbelépnek korlátozó intézkedések. Ezek között szerepel a középiskolák bezárása is, így lesznek  községünkben is itthon maradó diákok.

Kérjük azokat a középiskolásokat, akik kérik a napi étkezést, hogy mielőbb jelezzenek az önkormányzat felé az 520-168-as telefonon, vagy személyesen.

Sávoly Község Önkormányzata

savoly cimere

Jól éreztük magunkat a szüneti foglalkozásokon a könyvtárban

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Az őszi szünetre többféle programot is szerveztem, hogy a gyerekek hasznosan, de mégis vidáman tudjanak eltölteni pár órát a könyvtárban. A témák a héten az őszhöz kapcsolódtak. Őszi ajtó és ablak díszeket készítettünk, a Könyvtármozi keretein belül megnéztük a Macskafogó című filmet. Szerdán sünös délutánt tartottunk. Többféle technikával készültek sünök. Ménesi Ernőné Erzsi néni sünisütit hozott a gyerekeknek, amit itt is nagyon szépen köszönünk. Megnéztük a Nyúl és a sün című népmesét és a Hetvenkedő sün című rajzfilmet. A gyerekek élvezték a filmezést is. Csütörtökön az Egri csillagok című filmet néztük meg. Mivel a tobozsüninek nagyon nagy sikere volt, így aznap is készült belőle pár darab. Jó volt együtt lenni, beszélgetni, sokat nevetni és közben alkotni, kézműveskedni!

DSC 9678

Jól sikerült ruhabörze a Kultúrban

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Ezen a héten szerdán felnőtt ruha börze volt, csütörtökön pedig gyerekruhákat lehetett válogatni a Kultúrban. Mind a két alkalommal sokan jöttek el és vittek haza maguknak, családtagjaiknak ruhákat. Jól sikerült mind a két börze. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával hozzájárult ahhoz, hogy megtarthassuk a ruhaosztást. Továbbra is várjuk a felajánlásokat.

DSC 9698

A polgármester, az önkormányzati képviselő és a pedagógus esküjének szövege

  • Írta: Pálfi Lászlóné

A 2020.szeptember 24-i testületi gyűlésen felmerült, hogy az orvosi eskü mellett más hivatások esküjeit is ismertessük meg a lakossággal. Én ennek nagy örömmel teszek eleget. Két olyan eskü következik, amelyekben személyes érintettségem, ezért választottam ma ezeket.

A polgármester, az önkormányzati képviselő esküjének szövege
(Konkrétan az a szöveg lesz, amelyet én mondtam el megválasztásom után.)
„Én, Schuller Tibor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Sávoly község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!"
Ezt az esküszöveget kellett elmondania a megválasztott képviselőknek is.

 

És a másik:
Bár konkrét, egyetemes szövege nincs a pedagógusok eskütételének, több változat is van. Én ezek közül ezt választottam. (Én még tettem esküt, mielőtt tanítani kezdtem.)
A pedagógusok esküjének szövege:
Esküszöm, hogy munkám során minden tőlem telhetőt megteszek tanítványaim, szellemi, testi, lelki fejlődése, személyiségük kibontakozása érdekében. Esküszöm, hogy diákjaimat önálló, szabad, gondolkodó, autonóm emberekké igyekszem nevelni. Mindenkor figyelembe veszem tanítványaim képességeit, helyzetét, életkorát, fejlettségét, és arra törekszem, hogy a nekik megfelelő legjobb nevelést és oktatást nyújtsam. Igyekszem átadni az emberiség és a kulturális Európa felhalmozott tudását, hagyományát és értékeit, a magyar történelem és művelődéstörténet értékeit, szaktudományom eredményeit és szépségét. Célom, hogy tanítványaim erkölcsi, intellektuális, esztétikai és vitális értelemben egyaránt gazdag, nyitott és sokoldalú, minden értelemben egészséges emberekké váljanak. Igyekszem diákjaimat a természet és az emberi kultúra tiszteletére és védelmére nevelni. Helyzetemmel, jogaimmal és lehetőségeimmel soha nem élek vissza, nem hatalmaskodom, gyereket nem alázok és nem szégyenítek meg. A rám bízott és a tudomásomra jutott titkokat megőrzöm. Tanítványaim között nemük, nemzetiségük, állampolgárságuk, világnézetük, képességeik és kulturális tradícióik szerint különbséget nem teszek, mindegyikőjükkel mindenkor egyformán felelős tanárként viselkedem. Munkámat a Magyar Köztársaság Alkotmányának szellemében, a mindenkori törvényekkel összhangban végzem. Tanártársaim munkájával és törekvéseivel kapcsolatban a kollegialitás vezérel, a szülőkkel az együttműködés és a család törekvéseinek megértése, mindenekelőtt azonban diákjaim igénye és érdeke irányítja tetteimet.

 

Az orvosi eskü idézésekor azzal zártam, hogy ehhez nem kívánok semmit hozzáfűzni. E két eskü szövegéhez szintén nem mondok semmit.

Csupán személyes érintettségem miatt csak annyit szeretnék még megjegyezni: Esküjeimet soha meg nem szegtem. Munkám során mindig arra törekedtem, hogy az eskük szellemisége is tükröződjön abban, amit csinálok. Az iskolában vagy a hivatalban egyaránt.

Sávoly, 2020. 10. 29.
Schuller Tibor