Menu

10 éves a Sávolyi Dalkör

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Örömmel köszöntjük a Dalkört megalakulásuk 10 éves évfordulóján!
2010-ben, amikor megalakultak, sok-sok dalos órát, sok-sok fellépést, sok-sok közönségnek adott örörmöt és vidám percet kívánt az Önkormányzat a csapatnak. Hisszük, hogy mindez megadatott a Dalkörnek is és az őket hallgató közönségnek is. És ez, valljuk be, nem kevés!
További jó dalolást, eredményes csapatmunkát, jó egészséget kívánunk minden tagnak! Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig tudjanak együtt énekelni és ezáltal képviselni Sávoly községet is!
Boldog születésnapot kíván Sávoly Község Önkormányzata!

Drv-s Tájékoztató elektronikus számla fizetési lehetőségekről

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Tisztelt Felhasználóink!

Ahogy arról már korábban tájékoztattuk Önöket, a DRV Zrt. a veszélyhelyzet kihirdetését követően a Tisztelt Felhasználók védelme érdekében több lépést is tett.

Azért, hogy tovább csökkenthessük a megfertőződés kockázatát, a Társaság a mellékelt tájékoztatóval szeretné felhívni a Felhasználók figyelmét a közüzemi díjak sárga csekktől eltérő fizetési lehetőségekre.

A tájékoztató innen letölthető

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Tisztelettel:

Csorba Tibor

önkormányzati csoportvezető

Húsvéti üdvözlet

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Tisztelt Sávolyi Lakosok!
A jelenlegi szomorú és nehéz helyzetben kívánom, hogy teljék békében, szeretetben, szűk családi körben a húsvéti ünnepük!
Büszke vagyok Önökre, hogy átérezték, megértették és betartották a vészhelyzet idejére hozott, korlátozó intézkedéseket. Ez továbbra is maradjon így!
Üdvözlettel: Schuller Tibor

husveti

Wichtige Information! Briefing des Bürgermeisters

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Liebe Sávolyi-Bewohner!

Ich möchte die Barkeeper darüber informieren, dass sich die für den 14. April 2020 angekündigte elektronische Impfung aufgrund der Coronavirus-Epidemie verzögert. Das neue Datum ist noch nicht bekannt. Wenn sich jemand entscheidet, kann er natürlich seinen Hund impfen, aber bitte melden Sie dies der Gemeinde.
Heute bekommt jeder Einwohner über 65 eine Gesichtsmaske. Wenn jemand nicht für sich selbst erhalten konnte, wurde ihm auch eine Maske zur Verfügung gestellt. Bericht an die Gemeinde. Wir danken Zoltán Németh, Lászlóné Őri, Zsuzsanna Péterné Herczeg, Ferencné Gáspár, Lászlóné Pálfi und Andrea Koltai-Tóth, die am Nähen der Masken teilgenommen haben!
Pass aufeinander und auf dich auf!
Sávoly, 9. April 2020.
Mit freundlichen Grüßen Bürgermeister Tibor Schuller

Polgármesteri tájékoztató

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Tisztelt Sávolyi Lakosok!

 

Értesítem az ebtartókat, hogy a 2020.április 14-re hirdetett eboltás a koronavírus járvány miatt elmarad. Az új időpont még nem ismert. Természetesen, ha valaki úgy dönt, beoltathatja a kutyáját, de ezt legyen szíves jelezni az önkormányzat felé.
A mai napon minden 65 év feletti lakos kap szájmaszkot. Ezen felül, ha valaki nem tudott beszerezni magának, részükre is biztosított a maszk. Jelezzék az önkormányzat felé. Köszönjük a maszkok megvarrásában résztvevők Németh Zoltánné, Őri Lászlóné, Péterné Herczeg Zsuzsanna, Gáspár Ferencné, Pálfi Lászlóné és Koltai-Tóth Andrea munkáját!


Vigyázzanak egymásra és magukra!


Sávoly, 2020. 04. 09.

Tisztelettel: Schuller Tibor polgármester

Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Tisztelt Szülők!

A rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. tanévre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint módosul:

ovodai kozpont1. A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe (1. sz. melléklet: óvodai körzethatárok) tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

2. Ha a szülő (törvényes képviselő) gyermekét nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését (2 sz melléklet: kérelem) – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, vagy különösen indokolt esetben személyesen – az intézményvezető 2020. április 17-ig fogadja. (Kérelmek személyes benyújtásának időpontja: Április 14-17-ig 1100-1200, 1400-1600)

Óvoda elérhetősége:
• email cím: titkarsag@marcaliovodak. hu
• személyesen: Marcali, Posta köz 3. Kiss Jenőné – óvodatitkár

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

Marcali, 2020. április 2.

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Tamásné Turbéki Angéla
intézményvezető

1. számú melléklet: Marcali Óvodai Központ telephelyeinek felvételi körzetei

2. számú melléklet: Óvodai felvétel iránti kérelem

COOP ABC TÁJÉKOZTATÓJA

  • Írta: Pálfi Lászlóné

Értesítjük az érdeklődő lakosságot, hogy változik az ábécé nyitvatartása.

cooptajekoztatojo