Sávolyi Általános Iskola és Óvoda

8732 Sávoly, Kossuth L. u. 70
tel: 85/420-172, 85/420-320 fax: 85/420-172
www.savolyiskola.eu savsuli@gylcomp.hu

Intézmények

Gyermekjóléti szolgálat

Sávoly községben a gyermekjóléti szolgálatot a Marcali Városi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ munkatársa, Élőné Tóth Erzsébet családgondozó látja el.

Az intézmény székhelye: 8700 Marcali, Dózsa György út 9.

Élőné Tóth Erzsébet fogadó ideje minden csütörtökön 13-14 óráig van a Posta épületében. Elérhető még a 30/667-6256-os telefonszámon is.

Közösségi gondozás

Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Mikro körzeti Társulása 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6. telefon: 85/329-147, 85/329-232

A Társulás munkatársa, Kesztyűs Lászlóné minden csütörtökön 12.30-13.00-ig fogadóórát tart Sávolyon a Posta épületében. Telefonon a 30/418-3900-es telefonszámon érhető el.

Községi Könyvtár

A sávolyi Községi Könyvtár 1973. óta működik. A kezdeti párszáz kötetes állomány folyamatosan fejlődött. Az 1980-as években központi ellátó könyvtári funkciója is volt. Három község (Főnyed, Szegerdő és Szőkedencs) könyvtára tartozott ide. Itt történt (központi keretből) az állománygyarapítás és leltározás. A változó társadalmi viszonyok a könyvtári változásokat is maguk után hozták, így 1987-88-ban megtörtént a kisebb könyvtárak önállósodása, az akkori leltári állomány szétosztása. Azóta is folyamatosan bővült az állomány és így napjainkban már meghaladja a 13.400 kötetet. A könyvtár gyűjtőköre funkciójából adódóan általános, igyekszik a szépirodalomból, az ismeretterjesztő irodalomból és kézikönyvekből is átfogó választékot biztosítani. A fő gyűjtött dokumentumtípus a könyv.

A könyvtár iskolai könyvtári funkciókat is ellát, így rendszeresek a könyvtári órák és könyvtárhasználati órák. A gyerekek szívesen jönnek a könyvtárba, kellemesen és hasznosan töltik itt a szabadidejüket. Könyvtárunk igyekszik az országos eseményekben is részt venni, ilyenek a könyvhetek, olvasási felhívások és versenyek, például szép eredménnyel vettünk részt A Nagy könyv eseménysorozatában is. Munkácsi Mihály hetet, vetélkedőt szerveztünk az országos kiállítással párhuzamosan.

Nagy előrelépés volt, hogy 2007 augusztusában beállítottunk egy számítógépet internet hozzáféréssel, melyet az olvasók is használhattak. Ezzel bővültek a könyvtár szolgáltatásai.

2008. szeptember 5-től pedig 5 új számítógéppel gyarapodtunk: négyet az olvasók használhatnak, egy gépen pedig a könyvtári munka gépesítése történik a Szirén könyvtári integrált rendszer segítségével. A mindenkori fenntartók a könyvtár fennállása óta szerencsére mindig fontos feladatuknak tartották a könyvtári szolgáltatások fenntartását és kisebb-nagyobb fejlesztését. Ezért mondhatjuk el napjainkban is, hogy a községben működik a könyvtár.

Pálfi Lászlóné könyvtáros

Nyitva tartás: hétfő: 10-13. kedd: 7.30-15.30. szerda:10-13.
csütörtök: 7.30-15.30. péntek: 13-15.30.

E-mail savolykonyvtar@gmail.com