Iskola előkészítő tábor a leendő elsősöknek

Ezen a héten hétfőtől péntekig előkészítő tábort tartottak az elballagott óvodásoknak az általános iskolában. Sonkoly Julianna tanító néni és lánya, Schuller Anna fejlesztő pedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Julcsi néni elmondta, hogy a tábor elsődleges célja az volt, hogy megismerkedjen a gyerekekkel és a gyerekek is megismerkedjenek az iskolával, az iskola dolgozóival. Játékos formában felmérték a meglévő képességeiket és készségeiket, amelyek fontosak az iskolába lépéshez. Tornatermi, udvari mozgások alatt megfigyelték mozgásukat. Ezen kívül gyurmáztak, színeztek, építettek, kirakóztak, számoltak, hangokat hallgattak, mondókákat tanultak a lurkók. Minden nap reggel és délben az érdeklődő szülőknek a napi tapasztalatok alapján elmondták, hogy szülőként miben, mivel tudják segíteni a sikeres iskolakezdést.

További képek!

"Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit,
nem akarva semmit, hatnak tovább."

Kosztolányi Dezső

Sávoly Község Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy

Bide János

Sávoly Község Díszpolgára

2012. június 23-án 80 éves korában elhunyt.

Temetése 2012. június 29-én 11 órakor lesz a sávolyi köztemetőben.

Sávoly Község Önkormányzata Bide Jánost saját halottjának tekinti. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrzi.

Családja és Sávoly Község Önkormányzata

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (3) bekezdé-se, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötele-zettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése értelmében Sávoly Község Önkormányzata közzéteszi a 2011. évi egyszerűsített tartalmú - a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét és pénzmaradvány- kimutatását.

Bide János
1931-2012.

2012. június 23-án hajnalban elhunyt Bide János

Sávoly Község Díszpolgára.

Rövid életrajza:
1931. július 4-én születtet Sávolyon. 1945-ben fejezte be az általános iskolát. 2 évig volt sorkatona, 20 éves koráig a szüleinek segített a gazdaságban. 1954. április 1-től 1990. augusztus 31-ig dolgozott a közigazgatásban. Elvégezte 1955-ben az Államigazgatási Akadémiát, majd 1961-ben a Tanácsakadémiát. VB elnöki, majd tanácselnöki munkakörben dolgozott. 1967. január 1-től 1990. augusztus 31-ig volt Sávoly község tanácselnöke. 1955. december 25-én kötött házasságot Farkas Irmával. Két gyermekük született, Gyöngyi (1956) és Attila (1961). Bide János 34 éven keresztül dolgozott a köz szolgálatában, 23 évig volt Sávoly község vezetője. Ezen időszakban a község fejlődésének meghatározó egyénisége, mozgatórugója volt. Az ő irányítása alatt épült meg szinte minden, ami a XX. század fejlődését jellemezte: a szilárd útburkolatok kialakítása, az ivóvízhálózat, a közoktatás, a humán- és állategészségügy kiépítése. Bide János a településen munkásságával általános elismerést szerzett, hozzájárult Sávoly község jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartásával Sávoly községben köztiszteletnek örvendett. Nyugdíjas éveiben is mindig érdeklődött a község közügyei iránt. Míg egészsége engedte, oszlopos tagja volt a falutörténetet összeállító idősek csoportjának. Mindig azon gondolkodott, hogyan lehet Sávoly község fejlődését elősegíteni.

Bide János Sávoly Község Díszpolgára halálát Sávoly község Képviselő-testülete mély megrendüléssel vette tudomásul. Tiszteletünket kifejezve fejet hajtunk és úgy búcsúzunk Tőle. Nyugodjon békében. Családjának mielőbbi megnyugvást kívánunk. Bide Jánost Sávoly Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Sávoly község Képviselő-testülete

Ballagás és állófogadás

Ma búcsúztak a nyolcadik osztályosok az általános iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól. A ballagás és évzáró ünnepség után a Körjegyzőség épületében került sor, immár hatodik alkalommal a kitűnő és jeles tanulók köszöntésére. A gyerekek értékes könyvjutalmat kaptak. Sipos Dániel, Kovács Alexandra és Kovács Martina az 1. osztályból, Üst Fanni, Üst Lili és Csordás Bence a 2. osztályból, Egyed Balázs, Gáspár Elizabet a 4. osztályból, Üst Botond az 5. osztályból, Gyarmati Dániel és Péter Zsolt a 8. osztályból. Gyarmati Dániel búcsúzó ballagóként immár 6. éve teljesített kiválóan, így az ő külön jutalma egy 150.000 forintos utalvány, melyet számítástechnikai eszközre költhet. Gratulálok minden gyereknek!

További képek!

Kirándult az első osztály

Hamarosan vége a tanévnek, az utolsó hetet töltik a gyerekek az iskolában. Az első osztály kirándult a Bivalyrezervátumba, a Kovács család lovaskocsijával tették meg az utat. Körbejárták a rezervátumot, mindent megnéztek és nagyon jól érezték magukat. Az ebéd finom paprikás krumpli volt, melyet Kovács Józsefné Erzsi néni főzött. Köszönöm a képeket Roland Schindlernek.

További képek!

Kerékpártúra a vörsi kilátóhoz

Ma a sávolyi gyerekek egy csoportjával elkerekeztünk a vörsi kilátóhoz. A Vasútállomás felé mentünk, végig a töltésen, csendes, biztonságos úton. A kilátónál játszottunk, pihentünk egy órácskát. Mindenki nagyon jól érezte magát és már a következő túrát tervezgette. A kisebb gyerekek is ügyesen kerékpároztak, büszkék lehetnek magukra! Kellemesen elfáradva értünk haza. Köszönöm a felnőtteknek is, hogy elkísértek bennünket!

További képek!